xi mạ kẽm

xi mạ đồng

thông tin liên hệ
Mr. Nam
- 0906 796 492 (Zalo)

Xi mạ ty ren U, V (chiều dài <3m)

Xi Mạ Ty Ren U, V
Xi Mạ Ty Ren U, V
Xi Mạ Ty Ren U, V
Xi Mạ Ty Ren U, V
Xi Mạ Ty Ren U, V
Xi Mạ Ty Ren U, V